נעים להכיר

העברית במדינה היא שפה רשמית, לצד הערבית, ובה מתנהלים בדרך כלל מוסדות המדינה, לכן נובעת חשיבות עליונה לכך שכל אזרחי ישראל, בהם אזרחי ישראל הערבים, ירכשו את העברית וישלטו בה היטב.
ידיעת העברית היא מנוף לקידום חברתי – כלכלי ומפתח להשתלבות בחברה הישראלית מבחינה כלכלית ותרבותית.
השליטה בעברית היא תנאי להשתלבות במוסדות להשכלה גבוהה בישראל שבהם מלמדים בעברית, ובחלק מהמוסדות, בגרות ברמה של חמש יחידות מקנה פטור ממבחן יע"ל.
 
 
מרכיבי ציון כיתה ט مركبات علامة الصف التاسع
 
מרכיבי ציון כיתה י مركبات علامة الصف العاشر
 
מרכיבי ציון מגן
 
בגרות בשפה העברית
המקצוע עברית יזכה לשני אירועים חיצוניים:
 
3 יח"ל
 1. 70%
אירוע חיצוני
הבנה, הבעה בכתב וידע לשון בסיסי
30%
 1.  
הערכה חלופית
הבעה בעל פה
2 יח"ל
 1. 70%
אירוע חיצוני
ספרות וידע לשון מורחב
30%
 1.  
הערכה חלופית
הערכה מגוונת
 
 
 
מרכיבי ציון המגן בשפה העברית לכיתות יא הניגשים ל 3 יח"ל
ציון המגן (ציון בית ספרי) יהיה מבוסס על המרכיבים שלהלן והיחס שביניהם:
 •  
70%
ציון סופי שליש ראשון                            10%
 • ציון סופי שליש שני                                30%
 • מבחן שנתי                                           60%
 •  
30%
הערכה חלופית  
___________________________________________ 
מרכיבי ציון השליש השני
להלן פירוט הרכיב ציון בשליש השני:
 1. 3 בוחנים בהבנה, הבעה וידע לשון שמהווים 50%
 2. המבחנים ייערכו בתאריכים הבאים:
 1.  
 2. בסוף השליש השני ייערך מבחן מסכם   50%
 1. 01/06/2017   תאריך הבגרות בשפה העברית
 2. מבחן שנתי ייערך בשליש השלישי שיהווה 60% מציון המגן.
 1.